NŐGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT

Várandossággal, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos különböző TB-támogatások és kedvezmények

Anyasági támogatás


A szülés után egy alkalommal járó összeg, mely a terhesgondozáson való részvételhez kötött (érett szülés esetén minimum 4 alkalom, koraszülés esetén minimum egy alkalom szükséges, (erről az anya a szülészeti zárójelentéssel együtt kap igazolást). A támogatás igénybevételére jogosult az anya, örökbefogadás esetén az örökbefogadó szülő, gyámság alá helyezés esetén a gyám. A segély összege egyes szülés esetén a legkisebb öregségi nyugdíj 225%-a (64.125 Ft), ikerszülés esetén 300%-a (85.550 Ft) A támogatás iránti kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül kell benyújtani az Államkincstárhoz.

Táppénz

Keresőképtelenség esetén jár. Havi összege a munkabér 60%-a (két évnél rövidebb egészségbiztosítási jogviszony esetén csak az 50%-a!), de nem haladhatja meg a minimálbér 200%-át (222.000 Ft). Táppénzes állományba a háziorvos jogosult venni a kismamát. Amennyiben a munkaképtelenség szülészeti okra (veszélyeztetett terhesség) vezethető vissza, a háziorvos kérni fogja az erről szóló, szülészorvos által írt igazolást.

Csecsemőgondozási díj (CSED)
korábban terhességi-gyermekágyi segély, TGYÁS

A szülési szabadság idejére (168 nap) vehető igénybe, melyet legkorábban a szülés várható ideje előtti 28. naptól (azaz a terhesség 36. hetétől), legkésőbb a szülés tényleges időpontjától lehet igénybe venni. A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni. Havi összege a munkabér 70%-a, de nem haladhatja meg a minimálbér 200%-át (222.000 Ft). CSED-et igényelhet a szülőnő, kivételes esetben a vér szerinti apa, örökbefogadás esetén az örökbefogadó, illetve az újszülött gyámság alá helyezésénél a gyám is). A CSED iránti igényt a munkáltatónál (ha ez nem lehetséges, a kormányhivatalnál) kell jelezni.

A nyomtatványhoz csatolni kell:

  • - szülés előtti igénybevétel esetén a szülés várható időpontjáról szóló orvosi igazolást vagy a kiskönyv másolatát
  • - a szülés napjától történő igénybevétel esetén a gyermek(ek) TAJ kártyájának másolatát, vagy ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat másolatát

Speciális esetben csatolni kell még:

  • - az örökbefogadási szándékról szóló igazolást és az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot
  • - ha a biztosítási jogviszony megszűnt, vagy a szülőnő az elmúlt két évben más munkáltatónál is dolgozott, csatolni kell a TB kiskönyvet is
  • - ha a szülőnő közép/ felsőoktatási tanulmányokat végez, az erről szóló igazolást

A beérkezett nyomtatványokat a munkáltató kinyomtatva vagy elektronikus úton (Ügyfélkapu) 5 napon belül köteles megküldeni a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.
A CSED-ről bővebben itt olvashat:

http://www.oep.hu/...

 

Gyermekgondozási díj (GYED)


A CSED lejárta után, gyermek 2 éves (ikrek esetén a 3 éves) koráig jár, havi összege a munkabér 70%-a, de nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70%-át (155.400 Ft). A diplomás GYED összege a felsőfokú képzés típusától függően a minimálbér 70%-a (bruttó 77.700 Ft), illetőleg mesterképzés, egységes osztatlan képzés v. doktori képzés esetén a garantált bérminimum 70%-a (bruttó 90.300 Ft)

GYED-re jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő,
- anya, vagy
- vér szerinti apa, vagy
- szülőnővel együtt élő házastárs (gyermek nem vér szerinti apja), vagy
- örökbefogadó szülő,
aki a szülést megelőző két évben legalább 365 napig biztosított volt.

GYED nem jár, ha a gyermekre napközben nem a kedvezményezett (anya) felügyel, hanem a gyermek bölcsődés, családi napközis, vagy házi gyermekfelügyelet vigyáz rá. Ez alól kivétel, ha a kedvezményezett (anya) dolgozik is. 2016. január 1-től a korábbi szabályokkal ellentétben időkorlát nélkül folytatható keresőtevékenység a GYED mellett.

Diplomás GYED

Diplomás GYED-re jogosult a gyermek édesanyja (vagy édesapja), ha az alábbi 6 pontnak mind megfelel:
1) magyar állampolgár vagy másik EGT ország állampolgára
2) szülés időpontjában van bejelentett magyar lakcíme
3) gyermeket saját háztartásában neveli
4) a gyermeke a hallgatói jogviszony alatt vagy legkésőbb 1 évvel az után születik
5) nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben két aktív félével teljesített
6) és egyéb módon nem lenne GYED-re jogosult

Nem jár viszont diplomás GYED, ha az igénylő a GYED-re való jogosultság előtt keresőtevékenységet folytatott. Diplomás GYED csak a gyermek 1 éves koráig jár!

A GYED bruttó összegét adó- és járulékkötelezettségek terhelik. (SZJA-előleg, nyugdíjjárulék) Ennek csökkentéséhez lehetőség van családi adókedvezmény igénybevételére.

A GYED-et a munkáltatónál (ha ez nem lehetséges, a kormányhivatalnál) kell jelezni.
A nyomtatványhoz csatolni kell:
- ha a GYED-et más igényli, mint a CSED-et, akkor mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozatot, vagy a folyamatban lévő eljárás megindításáról szóló igazolást
- megszűnt biztosítás esetén a TB kiskönyvet

A munkáltató a CSED-hez hasonlóan a bejelentett igényt továbbítja a kormányhivatal felé.

A GYED-ről még bővebben itt olvashat:

http://www.oep.hu/...

 

 

Új hozzászólás


Created by: Stefano design studio. Responsive weboldalak készítése